European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Artur Cieślar — Kobieta metamuzyczna - Kurtiak & Ley

Nakład 48 nume­ro­wa­nych egzem­pla­rzy w wer­sji luk­su­so­wej arty­stycz­nej, wydano wspól­nie z Wydawnictwem Barbelo. Wydrukowano je na spe­cjal­nym papie­rze i ręcz­nie opra­wiono w Pracowniach Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley

Egzemplarze od nr do nr w ręcz­nej opra­wie „wegetariańskiej”

Egzemplarze od nr do nr w ręcz­nej opra­wie w  nubu­kową skórę.

Oprawy uni­ka­towe