European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Biblia Rosyjska - Kurtiak & Ley

Biblia-ros.

Biblia-rosyjska-1024x885

 

Biblia rosyj­ska: biblio­fil­ska edy­cja Pisma Świę­tego w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie.