European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Boccaccio Giovanni — Dekameron - Kurtiak & Ley

Boccaccio-Dekameron-

Dekameron

 

Boccaccio Giovanni — Dekameron — Kolekcja kla­syki: biblio­fil­ska edy­cja w ręcz­nie wyko­na­nej oprawie.