European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Borowik Ewa, Kijański Tadeusz — Opowieści znad stołu i z kniei - Kurtiak & Ley

Borowik-Ewa-Kijański-Tadeusz-Opowieści-znad-stołu-i-z-knieji

 

Borowik Ewa, Kijański Tadeusz — Opowieści znad stołu i z kniei. Bibliofilska edy­cja w ręcz­nie wyko­na­nej opra­wie. Wydanie arty­styczne. Doskonała na ory­gi­nalny prezent.