European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Dickens Charles — Opowieść wigilijna - Kurtiak & Ley

Dickens Charles — Opowieść wigi­lijna. Bibliofilska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie.

Dickens-Charles-Opowieść-wigilijna

Dickens-Opowieść-Wigilijna-1024x703

Opowieść-Wigilijna-1024x682