European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Marczyński Jacek — Śpiew­nik operowy - Kurtiak & Ley

Marczyński-Jacek-Śpiewnik-operowy

Marczyński Jacek — Śpiew­nik ope­rowy — biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie.