European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Modlitewnik ojca Leona - Kurtiak & Ley

Modlitewnik-ojca-Leona

Modlitewnik ojca Leona — biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej opra­wie. Doskonała na ory­gi­nalny pre­zent z oka­zji rocz­nicy świę­ceń kapłańskich.

Modlitewnik-ojca-Leona-Knabita

Modlitewnik-ojca-Leona1