European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Pamiętnik z powsta­nia warszawskiego - Kurtiak & Ley

Pamiętnik-z-powstania-warszawskiego

Pamiętnik z powsta­nia war­szaw­skiego — biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie.