European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Poświatowska Halina — Indeed I love - Kurtiak & Ley

Poświatowska-Halina-Indeed-I-love

Poświatowska Halina — Indeed I love — biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie.