European Business Awards 2013/14 Golden medal on Poznań International Fair 2014 - Consumers' Choice Golden medal on Poznań International Fair 2013 Microentrepreneur of the Year 2012 Golden medal on Poznań International Fair 2009 Golden Denar 2008 strona polska

Witkowski Krzysztof — Życie powinno być służbą - Kurtiak & Ley

Witkowski-Krzysztof-Życie-powinno-być-służbą

Witkowski Krzysztof — Życie powinno być służbą: biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie.